Ύλη

Διδακτέα και εξεταστέα ύλη

Η διδακτέα και η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων του λυκείου για όλες τις τάξεις όπως ορίζεται από το υπουργείο παιδείας

Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης