Χώρος Μαθητών

Σελίδα μαθητών φροντιστηρίων αριστεύειν

Η σελίδα περιέχει υλικό αποκλειστικά για τους μαθητές των φροντιστηρίων μας, όπως απαντήσεις των διαγωνισμάτων, επαναληπτικά θέματα, οδηγίες συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εφαρμογές υποστήριξης κ.α. Παρακαλούνται οι μαθητές μας που δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης να τους ζητήσουν από τις γραμματείες μας