Ιδιαίτερα Μαθήματα

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Ατομικά Μαθήματα - αριστεύειν Ζαφειρόπουλος

Στα φροντιστήρια αριστεύειν εκτός από τα ομαδικά παρέχονται και ανεξάρτητα ατομικά προγράμματα (ιδιαίτερα μαθήματα).

Αν κάποιος μαθητής επιθυμεί να κάνει ατομικό πρόγραμμα είτε αυτόνομο είτε σε συνδυασμό με το ομαδικό, σχεδιάζεται προσαρμοσμένο πρόγραμμα μαθημάτων και ωρών σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Το ατομικό πρόγραμμα εξυπηρετεί μαθητές με ιδιαίτερες ανάγκες στο ωράριο των μαθημάτων, μπορεί να γίνεται στο φροντιστήριο ή στο σπίτι του μαθητή καλύπτοντας και δυσκολίες που τυχόν παρουσιάζονται στις μετακινήσεις.

private lessonΥπάρχει επίσης η δυνατότητα τα ατομικά μαθήματα να γίνονται και εξ αποστάσεως μέσω της νέας υπηρεσίας μας e-αριστεύειν Ζαφειρόπουλος, ηλεκτρονικό φροντιστήριο. Με αυτόν τον τρόπο το μάθημα γίνεται χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί ο καθηγητής ή ο μαθητής από την εστία του και έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με το κλασικό μάθημα. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας e-αριστεύειν Ζαφειρόπουλος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών είναι η βέλτιστη δυνατή καθώς και τα ατομικά προγράμματα υλοποιούνται από την κορυφαία εκπαιδευτική ομάδα των καθηγητών των φροντιστηρίων αριστεύειν, η οποία αξιολογείται κάθε χρόνο με Άριστα αποτελέσματα, μέσω εσωτερικής αξιολόγησης από τη διεύθυνση σπουδών αλλά και εξωτερικής αξιολόγησης από τους μαθητές μας. Επισκεφτείτε και τον υπόλοιπο ιστοχώρο μας και γνωρίστε τους μέσα από τα βιογραφικά τους. Δείτε επίσης και τις επιτυχίες των παιδιών μας.

Ο μαθητής συμμετέχει επίσης κανονικά στο πρόγραμμα διαγωνισμάτων των μαθημάτων που έχει επιλέξει, τα οποία μπορεί να γράφει είτε στο σπίτι είτε στο φροντιστήριο.

Οι γονείς μαζί με τον μαθητή ενημερώνονται όσο συχνά επιθυμούν για την πορεία της προσπάθειας, η οποία εκτός από τον υπεύθυνο καθηγητή του παιδιού επιβλέπεται και από τη διεύθυνση σπουδών των φροντιστηρίων μας. Κάθε τετράμηνο δίνεται στους γονείς το δελτίο επίδοσης του μαθητή και γίνεται ενημέρωση από τους διδάσκοντες και τη διεύθυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τις γραμματείες μας, Αργυρούπολης 210-9919803, Ελληνικού 210-9607832 ώστε να προγραμματίσετε μία ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα.

Φροντιστήρια αριστεύειν Ζαφειρόπουλος

Αργυρούπολη: Εθνάρχου Μακαρίου 13

Τηλ. 210 9919803 | email:

Ελληνικό: Ιασωνίδου 63
Τηλ. 210 9607832 | email:

Το Φροντιστήριο Αριστεύειν είναι μέλος του ΣΕΦΑ και του ΟΕΦΕ ΣΕΦΑ ΟΕΦΕ Μέλος του ΣΕΦΑ Μέλος του ΟΕΦΕ