Επιτυχίες

Επιτυχίες

Ενδεικτικές Επιτυχίες Φροντιστηρίων αριστεύειν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ* ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ

 • 251 Ιατρική - Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • 189 Νομική - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 279 Αρχιτεκτονική - Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
 • 285 Νομική - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 177 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνιών Εθνικό & Καποδιστρικά Πανεπιστήμιο
 • 264 Μηχανολογών Μηχανικών - Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
 • 142 Νομική - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 250 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - Οικον.Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 269 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών - Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • 236 Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
 • 293 Οικονομικής Επιστήμης - Οικον.Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 038 Νομική - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 194 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • 136 Αρχιτεκτονική - Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
 • 234 Φιλολογίας - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
 • 202 Οικονομικής Επιστήμης - Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • 037 Νομική - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 178 Ναυτιλιακών Σπουδών - Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • 172 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Θεσ/κης
 • 277 Οικονομικής Επιστήμης - Πενεπιστήμιο Πειραιά
 • 224 Ψηφιακών Συστημάτων - Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • 171 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Θεσ/κης
 • 143 Εκπαίδευσης & Αγωγής Προσχ. Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 152 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
 • 268 Ιστορίας & Αρχαιολογίας -Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
 • 021 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής - Πολυτεχνείο Πάτρας
 • 245 Τουριστικών Σπουδών - Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • 287 Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας & Σλαβικών Σπουδών - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
 • 179 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 180 Μαθηματικών - Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • 282 Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων & Μηχανικών Υπολογιστών - Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 243 Πληροφορικής και Τηλεματικής - Χαροκόπειο
 • 265 Κοινωινικής Εργασίας - Παν. Δυτικής Αττικής
 • 235 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης - Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • 241 Οικονομικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • 239 Αγωγής και Φροντίδας στην πρώιμη Παιδική Ηλικία - Πανεπ. Δυτικής Αττικής
 • 222 Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης - Πανανεπιστήμιο Πειραιά
 • 126 Νομική - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
 • 146 Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού Αθήνα - Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • 158 Οικονομικής Επιστήμης - Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • 151 Μαθηματικό - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
 • 144 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
 • 154 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας - Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • 115 Ιστορίας & Αρχαιολογίας - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 149 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 217 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού -Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
 • 145 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης - Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • 071 Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων - Οικον. Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 230 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης - Πανεπ. Δυτικής Αττικής
 • 278 Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • 147 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία - Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • 266 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • 003 Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνείο Πάτρας
 • 141 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • 049 Πληροφορική - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 034 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 244 Πληροφορικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • 005 Οικονομικής Επιστήμης - Πάντειο Πανεπιστήμο
 • 032 Μαθηματικών - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 289 Δημόσιας Διοίκηση - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 135 Μουσικων Σπουδών - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
 • 042 Κοινωνιολογίας - Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • 233 Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων - Πανεπιστήμιο Πελ/νήσου
 • 054 Αστυφυλάκων
 • 128 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
 • 131 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 004 Οικονομικής Επιστήμης - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 036 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 127 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
 • 121 Οικονομικής Επιστήμης - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 051 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 109 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών - Εθνικό & Kαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 120 Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων - Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • 153 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνιών - Πανεπιστήμιο Πελ/νήσου
 • 288 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • 286 Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης - Πανεπιστήμιο Πελ/νήσου
 • 105 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 093 Οικονομικών Επιστημών - Εθνικό & Kαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 020 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
 • 157 Πληροφορικής - Πανεπιστήμιο Ιονίου
 • 072 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 011 Φιλολογίας- Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 117 Δημόσιας Διοίκησης - Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • 134 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνιών - Πανεπιστήμιο Πελ/νήσου
 • 069 Ιστορίας και Αρχαιολογίας - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 253 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • 190 Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών - Παν. Μακ/νίας
 • 031 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Πανεπιστήμιο Θεσ/κης
 • 047 Αξιοπ. Φυσικών Πόρων & Γεωργ. Μηχ. - Γεωπ. Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 079 Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης - Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • 014 Ιστορίας και Αρχαιολογίας - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 272 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών - Πανεπιστήμιο Πελ/νήσου
 • 089 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • 291 Δημόσιας Διοίκησης - Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • 016 Γαλλικής Φιλολογίας - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 119 Μηχ. Πληροφοριακών & Επικ. Συστημάτων - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • 187 Κοινωνιολογίας - Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 184 Επιστ. της Εκπ/σης & της Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία - Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • 094 Χημικών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • 271 Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • 212 Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών - Πανεπιστήμιο Μακ/νίας
 • 039 Επιστ. Προσχολικής Αγωγής & Εκπ. Σχεδιασμού - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • 040 Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχ. Πολ/κων Αγαθών - Πανεπιστήμιο Πελ/νήσου
 • 013 Κοινωνιολογίας - Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • 052 Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 085 Θεολογίας - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 294 Διαχείρησης Λιμένων & Ναυτιλίας - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
 • 118 Θεατρικών Σπουδών - Πανεπιστήμιο Πελ/νήσου
 • 135 Μουσικων Σπουδών - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
 • 022 Θεολογίας- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 198 Πληροφορικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • 019 Κοινωνικής Θεολογίας - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 203 Οικονομικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Πελ/νήσου
 • 238 Θεατρικών Σπουδών - Πανεπιστήμιο Πελ/νήσου
 • 191 Ιστορίας & Αρχαιολογίας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • 213 Διαχείρηση Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • 174 Κοινωνικής Θεολογίας - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
 • 275 Διοίκηση Τουρισμού - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • 232 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
 • 228 Κοινωνικής Θεολογίας - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
 • 267 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • 181 Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων - Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • 295 Διοίκησης Τουρισμού - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • 252 Μουσικών Σπουδών - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
 • 148 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών - ΑΣΠΑΙΤΕ
 • 132 Εκπαιδευτικων Μηχανολογίας -ΑΣΠΑΙΤΕ
 • 025 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • 084 Επιστημών της Εκπ/σης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία - Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • 297 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνίας - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • 299 Ωκεανογραφίας & Θαλασσιών Βιοεπιστημών - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΤΕΙ

 • 155 Γραφιστικής - Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας
 • 156 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Στ. Ελλάδας
 • 150 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Ηπείρου
 • 048 Πληροφορική - ΤΕΙ Αθήνας
 • 097 Ηλ/κών Υπολογιστικών Συστημάτων -ΤΕΙ Πειραιά
 • 133 Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας-ΤΕΙ Αθήνας
 • 010 Ηλεκτρονικής- ΤΕΙ Πειραιά
 • 100 Μηχανολογίας - ΤΕΙ Πειραιά
 • 023 Προσχολικής Αγωγής - ΤΕΙ Αθήνας
 • 221 Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΤΕΙ Αθήνας
 • 053 Προσχολικής Αγωγής- ΤΕΙ Αθήνας
 • 108 Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων - ΤΕΙ Αθήνας
 • 009 Αυτοματισμού -ΤΕΙ Πειραιά
 • 046 Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Αθήνας
 • 098 Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Αθήνας
 • 122 Εμπορίας & Διαφήμισης - ΤΕΙ Αθήνας
 • 030 Τουριστικών Επαγγελμάτων - ΤΕΙ Πειραιά
 • 087 Δημόσιας Υγιεινής - ΤΕΙ Αθήνας
 • 062 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης - ΤΕΙ Αθήνας
 • 092 Ηλ/κών Υπολογιστικών Συστημάτων - ΤΕΙ Πειραιά
 • 106 Επισκεπτών Υγείας- ΤΕΙ Αθήνας
 • 107 Αισθητικής & Κοσμητολογίας - ΤΕΙ Αθήνας
 • 099 Μηχανολογίας - ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
 • 056 Μαιευτικής - TEI Θεσσαλονίκης
 • 173 Λαϊκής Μουσικής & Παράδοσης - ΤΕΙ Ηπείρου
 • 175 Προσχολικής Αγωγής - ΤΕΙ Αθήνας
 • 185 Κοινωνικής Εργασίας - ΤΕΙ Αθήνας
 • 195 Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας - ΤΕΙ Αθήνας
 • 095 Φυτικής Παραγωγής - ΤΕΙ Κρήτης
 • 197 Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΤΕΙ Πειραιά
 • 204 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - ΤΕΙ Πειραιά
 • 170 Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Φιλοξενίας- ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
 • 186 Τεχνολόγων Γεωπόνων - ΤΕΙ Κρήτης
 • 199 Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού - ΤΕΙ Στερ. Ελλάδας
 • 102 Μηχανολογίας - ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
 • 223 Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
 • 219 Διοίκηση, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων - ΤΕΙ Στερ.Ελλάδας
 • 041 Νοσηλευτική - ΤΕΙ Στερ.Ελλάδας

 

ΤΕΕ/ΕΠΑΛ

 • 256 Βιοϊατρικών Εργαστηρίων - Πανεπ. Δυτικής Αττικής
 • 262 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Πανεπ. Δυτικής Αττικής
 • 210 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - ΤΕΙ Πειραιά
 • 205 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ
 • 303 Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοίκησης
 • 111 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας - ΑΣΠΑΙΤΕ
 • 166 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ
 • 284 Φυσικοθεραπείας - Πανεπιστήμιο Πελ/νήσου
 • 164 Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕΙ Αθήνας
 • 227 Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε - ΤΕΙ Πειραιά
 • 165 Δημόσιας Υγείας ΤΕΙ Αθήνας
 • 167 Συντήρηση Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης ΤΕΙ Αθήνας
 • 168 Νοσηλευτική ΤΕΙ Αθήνας
 • 162 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕΙ Χαλκίδας
 • 163 Νοσηλευτική ΤΕΙ Πάτρας
 • 029 Πολιτικών Έργων Υποδομής - ΤΕΙ Αθήνας
 • 028 Ανακαίνισης και αποκατάσταση κτιρίων - ΤΕΙ Αθήνας
 • 027 Εργοθεραπείας- ΤΕΙ Αθήνας
 • 103 Εμπορίας & Διαφήμισης - ΤΕΙ Αθήνας
 • 112 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων - ΤΕΙ Αθήνας
 • 140 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. - ΤΕΙ Πάτρας
 • 012 Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία - ΤΕΙ Πάτρας
 • 063 Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης- ΤΕΙ Πάτρας
 • 065 Μηχανολογίας- TEI Στερ. Ελλάδας
 • 104 Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων - ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας
 • 008 Μηχανολογία - ΤΕΙ Στερ. Ελλάδας
 • 064 Τοπικής Αυτοδιοίκησης-TEI Πελ/νήσου
 • 080 Μηχανολογία-ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • 124 Ηλεκτρολογίας - ΤΕΙ Στερ. Ελλάδας
 • 125 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου - ΤΕΙ Θεσσαλίας
 • 208 Τεχνολογίας Τροφιμων - ΤΕΙ Πελ/νήσου
 • 139 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. - ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 • 183 Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΤΕΙ Αθήνας
 • 209 Πολιτικών Μηχανικών - ΤΕΙ Πειραιά
 • 225 Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας Τ.Ε - ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
 • 254 Μηχανικών Τενολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ & Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ - ΤΕΙ Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης
 • 263 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
 • 255 Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ - ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 • 257 Ιατρικών Εργαστηρίων -ΤΕΙ Θεσσαλίας

Και πολλές άλλες. Ζητήστε την πλήρη λίστα από τη γραμματεία μας.

*Η παρουσίαση των επιτυχιών γίνεται με κωδικούς και όχι με ονόματα, ώστε να αποφευχθεί και η παραμικρή υπόνοια διαφημιστικής εκμετάλλευσης των μαθητών μας. Τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα προς έλεγχο από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή.

 

Επισκεφθείτε επίσης την σελίδα μας Εμπειρίες Μαθητών

Φροντιστήρια αριστεύειν Ζαφειρόπουλος

Αργυρούπολη: Εθνάρχου Μακαρίου 13

Τηλ. 210 9919803 | email:

Ελληνικό: Ιασωνίδου 63
Τηλ. 210 9607832 | email:

Το Φροντιστήριο Αριστεύειν είναι μέλος του ΣΕΦΑ και του ΟΕΦΕ ΣΕΦΑ ΟΕΦΕ Μέλος του ΣΕΦΑ Μέλος του ΟΕΦΕ