e-αριστεύειν Ζαφειρόπουλος, e-φροντιστήριο

e-αριστεύειν Ζαφειρόπουλος, ηλεκτρονικό, «ζωντανό», “online” διαδικτυακό φροντιστήριο αριστεύειν για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με διαδραστικό διαδικτυακό πίνακα

To e-αριστεύειν Ζαφειρόπουλος είναι ηλεκτρονικό διαδικτυακό φροντιστήριο, e-φροντιστήριο, στο οποίο το μάθημα γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Πιο απλά το μάθημα δεν είναι βιντεοσκοπημένο αλλά «ζωντανό». Οι καθηγητές μας διδάσκουν όπως σε μία φυσική τάξη. Οι μαθητές παρακολουθούν διαδραστικό ηλεκτρονικό πίνακα στον οποίο μπορούν και να γράφουν μαζί με με τον καθηγητή και τους συμμαθητές τους με ζωντανό ήχο και εικόνα.

ηλεκτρονικό φροντιστήριο e-αριστεύειν

Το e-αριστεύειν απευθύνεται σε μαθητές που βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία της χώρας όπου δεν υπάρχουν επαρκείς ή και καθόλου φροντιστηριακές δομές.

Τα τμήματα του ηλεκτρονικού διαδικτυακού φροντιστηρίου είναι μέχρι 8 ατόμων και το μάθημα γίνεται ακριβώς με τον ίδιο ρυθμό και τους ίδιους στόχους όπως και στα κλασικά μας εκπαιδευτήρια.

Πιο συγκεκριμένα, το e-αριστεύειν Ζαφειρόπουλος δημιουργήθηκε με στόχο να καλύψει τις φροντιστηριάκες ανάγκες μαθητών όλων των τάξεων που ζουν σε περιοχές της χώρας που δεν έχουν πλήρεις φροντιστηριακές δομές και πολλές φορές αναγκάζονται, ιδιαίτερα στη Γ’ λυκείου, είτε να μετακινηθούν σε κάποιο αστικό κέντρο είτε να προετοιμαστούν μόνοι τους για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Το πρόγραμμα προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες και σε μαθητές με κινητικές δυσκολίες που δεν μπορούν να μεταβούν στα κλασικά μας εκπαιδευτήρια καθώς και σε μαθητές του εξωτερικού με Ελληνόφωνα και Αγγλόφωνα προγράμματα.

Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα ενίσχυσης σε φοιτητές και επαγγελματίες που χρειάζονται υποστήριξη σε κάποιο φοιτητικό μάθημα ή επαγγελματική δραστηριότητα.

Η διασύνδεση με το ηλεκτρονικό μας φροντιστήριο είναι εξαιρετικά απλή. Χρειάζεται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και σύνδεση στο internet. Ο μαθητής συνδέεται στην υπηρεσία e-αριστεύειν Ζαφειρόπουλος προκαθορισμένες ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει συντάξει με τον διευθυντή σπουδών του φροντιστηρίου και παρακολουθεί ατομικό ή ομαδικό μάθημα, ανάλογα με την επιλογή του. Μπορεί να επιλέξει ένα ή περισσότερα μαθήματα από το προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών.

ηλεκτρονικό φροντιστήριο e-αριστεύειν

Στο μάθημα βλέπει και ακούει τον καθηγητή του και τους συμμαθητές του και αντίστροφα. Συμμετέχει κανονικά όπως σε μία φυσική τάξη, έχει τη δυνατότητα να ανταλλάσσει ιδέες, προτάσεις λύσεων, απορίες καθώς και να παρακολουθεί διαδραστικό ηλεκτρονικό πίνακα στον οποίο χειρόγραφα παρουσιάζεται η θεωρία και οι ασκήσεις όπως σε έναν κλασικό πίνακα. Στον πίνακα αυτόν μπορεί να γράφει και ο ίδιος, να επιλύει θέματα να θέτει απορίες, να «σηκώνεται» δηλαδή κανονικά στον πίνακα όπως σε μία φυσική τάξη. Μπορεί επίσης να ανταλλάσσει ηλεκτρονικά έγραφα, χειρόγραφα, αρχεία εικόνας και videos. Παραλαμβάνει ηλεκτρονικά, τα βιβλία και τα φυλλάδια του φροντιστηρίου και όλο το απαραίτητο για την εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρικτικό υλικό.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ανατίθεται στο μαθητή κανονικά η εργασία του για την επόμενη φορά και το μάθημα αποθηκεύεται και είναι διαθέσιμο στο μαθητή για επανάληψη οποιαδήποτε στιγμή. Όταν ο μαθητής ολοκληρώνει την εργασία του την αποστέλλει μέσω του συστήματος e-αριστεύειν Ζαφειρόπουλος ώστε να τη διορθώσει ο καθηγητής του και να τη συζητήσουν στο ερχόμενο μάθημα.

Ο μαθητής συμμετέχει κανονικά και στο πρόγραμμα διαγωνισμάτων καθώς και σε όλα τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής ψυχολογίας.

Εκτός από το διευθυντή σπουδών στον μαθητή ανατίθεται υπεύθυνος καθηγητής που τον υποστηρίζει σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου.

Οι γονείς μαζί με τον μαθητή ενημερώνονται όσο συχνά επιθυμούν για την πορεία της προσπάθειας. Επίσης κάθε τετράμηνο δίνεται στους γονείς το δελτίο επίδοσης του μαθητή και  ενημερώνονται από όλους τους καθηγητές.

Η εκπαιδευτική ομάδα του e-αριστεύειν Ζαφειρόπουλος είναι η ίδια που διδάσκει και στα φυσικά μας εκπαιδευτήρια, καθηγητές με μεγάλη εμπειρία, ακαδημαϊκές περγαμηνές και πολλές επιτυχίες. Επισκεφτείτε και τον υπόλοιπο ιστοχώρο μας και γνωρίστε τους μέσα από τα βιογραφικά τους. Δείτε επίσης και τις επιτυχίες των παιδιών μας.

Πριν από κάθε εγγραφή προηγείται δοκιμαστική εβδομάδα ώστε ο μαθητής να προσαρμοστεί στην νέα αυτή εκπαιδευτική δυνατότητα καθώς και για να τη δοκιμάσει ώστε να βεβαιωθεί για την αρτιότητα της.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία μας στο τηλέφωνο 210-9919803 και να προγραμματίσετε τηλεφωνική ενημέρωση για το πρόγραμμα.