Χώροι & Εκδόσεις

Χώροι Φροντιστηρίων αριστεύειν

Στα φροντιστήρια αριστεύειν τηρούνται όλες οι απαραίτητες από το νόμο προδιαγραφές. Οι χώροι είναι άνετοι, σύγχρονοι και άριστα διαμορφωμένοι. Επιπλέον, παρέχονται στους μαθητές όλες εκείνες οι συνθήκες που βοηθούν στην άριστη απόδοσή τους όπως:

  • φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
  • βίντεο – προβολείς
  • κλιματισμός
  • εργονομικά γραφεία 
  • ζωντανά χρώματα
  • εξαιρετικός φωτισμός και ακουστική
  • βοηθητικοί ευχάριστοι χώροι

Εκδόσεις αριστεύειν

Στα φροντιστήρια αριστεύειν παρέχονται δωρεάν οι εκδόσεις και τα βιβλία μας. Συγκεκριμένα, η συγγραφική ομάδα υποστηρίζει τους μαθητές με ένα πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, επιλεγμένο με αυστηρά κριτήρια, προσεγμένο και ποιοτικό, με στόχο:

  • να διασφαλίζεται η ουσιαστική μελέτη  του μαθητή με τη βοήθεια του κατάλληλου εγχειριδίου
  • να εξοικονομείται χρόνος για το μαθητή
  • να αποφεύγεται η άσκοπη επαφή του μαθητή με πλήθος ακατάλληλου υλικού που τον αποσυντονίζει και τον κουράζει, καθώς καταβάλλει υπερβάλλουσα προσπάθεια να το αφομοιώσει