Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Πρόγραμμα επαγγελματικής αγωγής αριστεύειν

Σε ηλικία μόλις 17-18 χρονών οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο και με αυτόν τον τρόπο να επιλέξουν το επάγγελμα που πιθανότατα θα ακολουθήσουν για την υπόλοιπη ζωή τους.

Για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των παιδιών αυτή η διαδικασία θεωρείται πολύ σημαντική και κρίσιμη. Από την άλλη πλευρά πολλοί μαθητές δυσκολεύονται να επιλέξουν, να αποφασίσουν, αμφιταλαντεύονται και πολλές φορές κάνουν σημαντικά λάθη στις επιλογές τους.

Αυτό συμβαίνει γιατί η κατανόηση της κατάλληλης εκπαιδευτικής κατεύθυνσης είναι μία διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσει έγκαιρα για κάθε μαθητή και θα πρέπει να περιλαμβάνει από τα πρώτα χρόνια της ζωής του την έκθεση του σε πλήθος δημιουργικών ερεθισμάτων με στόχο να αναπτύξει τις δεξιότητες και τις κλίσεις που θα του επιτρέψουν αργότερα να στραφεί προς συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες.

Επαγγελματικός προσανατολισμός αριστεύειν - Νέλλη Μπέλκη

Η πληροφόρηση σχετικά με τα επαγγέλματα αυτών των ομάδων, τις προοπτικές και την εξέλιξη τους, τη συσχέτιση με την προσωπικότητα του κάθε μαθητή, αποκτώνται στη συνέχεια, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο μέσω ενός καλού πλαισίου επαγγελματικού προσανατολισμού.

Τα φροντιστήρια αριστεύειν διαθέτουν πιστοποιημένο πλήρες σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού το οποίο συνδυάζει:

  1. Συμβουλευτικό πλαίσιο από πιστοποιημένη ομάδα συμβούλων.
  2. Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού – Άριστον Τεστ – το οποίο υποδεικνύει την κλήση και τις δεξιότητες του μαθητή.
  3. Παροχή πληροφοριακού υλικού σε σχέση με την επιλογή σχολών το οποίο, σε συνδυασμό με τις διαρκείς παρουσιάσεις και συζητήσεις με μαθητές και γονείς, οδηγεί στην τελική επιλογή σχολών για κάθε μαθητή.

Η συμπλήρωση των μηχανογραφικών γίνεται πάντα σε συνεργασία με το φροντιστήριο σε 4 ως 6 συναντήσεις με τους υπεύθυνους επαγγελματικού προσανατολισμού.

Ο στόχος των φροντιστηρίων αριστεύειν είναι η σωστή επιλογή σχολής για κάθε μαθητή σύμφωνα με τις προσωπικές του δεξιότητες και προτιμήσεις αλλά και σύμφωνα με τις επαγγελματικές προοπτικές του κάθε κλάδου.

Ακολουθεί χρήσιμο υλικό: