Διοικητικοί

Διοικητική Ομάδα

Η διοικητική ομάδα των φροντιστηρίων αριστεύειν διακρίνεται από την άρτια γνώση της οργάνωσης και διοίκησης των φροντιστηριακών μονάδων καθώς και από την άμεση ανταπόκριση σε θέματα που απασχολούν γονείς και μαθητές. 

Υποστηρίζει διαρκώς την εκπαιδευτική ομάδα και διασφαλίζει τους απαραίτητους όρους για την επίτευξη της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που έχει σχεδιάσει.

Ζαφειρόπουλος Γιώργος - Φροντιστήρια αριστεύειν

Γιώργος Ζαφειρόπουλος

Ο Γιώργος Ζαφειρόπουλος είναι Μαθηματικός διδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής σπουδών των φροντιστηρίων αριστεύειν, τα οποία και ίδρυσε το 2004 στην Αργυρούπολη, το 2014 στο Ελληνικό και το 2023 στην Ηλιούπολη.

Είναι υπεύθυνος οργάνωσης και συντονισμού του προγράμματος σπουδών και σε συνεργασία με τους υπεύθυνους καθηγητές, διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και εξέλιξη των επιστημονικών κλάδων του φροντιστηρίου σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας αριστεύειν.

Παράλληλα, ενισχύει το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού  και ενημερώνει  σχετικά με τις  εκπαιδευτικές επιλογές μαθητές και γονείς.

Γερουλάνου Χρυσάνθη - Φροντιστήρια αριστεύειν

Χρυσάνθη Γερουλάνου

Η Χρυσάνθη Γερουλάνου είναι Ιστορικός υπεύθυνη του φιλολογικού κλάδου των φροντιστηρίων αριστεύειν.

Οργανώνει και συντονίζει το πρόγραμμα φιλολογικών σπουδών, ανανεώνει και εμπλουτίζει σε συνεργασία με τη φιλολογική ομάδα τα βιβλία και τις  σημειώσεις του κλάδου.

Καθοδηγεί τους μαθητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους πορείας, ενημερώνει τους γονείς για τις κατάλληλες επιλογές και τις αντίστοιχες δυνατότητες.

Είναι βραβευμένη από τα φροντιστήρια αριστεύειν για την πολυετή προσφορά της.

Κοντογιάννη Πένυ - Φροντιστήρια αριστεύειν

Πένυ Κοντογιάννη

Η Πένυ Κοντογιάννη είναι υπεύθυνη διοίκησης.

Με 20-ετή εμπειρία στη διοίκηση των φροντιστηρίων αριστεύειν διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία όλων των υπηρεσιών, συντονίζει τη λειτουργία των γραμματειών, ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία.

Παράλληλα σε συνεργασία με το λογιστήριο επιβλέπει την εκτέλεση όλων των απαραίτητων οικονομικών ενεργειών.

Είναι βραβευμένη από τα φροντιστήρια αριστεύειν για την πολυετή προσφορά της.

Δημήτρης Γιδάς - Φροντιστήρια αριστεύειν

Δημήτρης Γιδάς

Ο Δημήτρης Γίδας είναι οικονομολόγος υπεύθυνος του φροντιστηρίου της Ηλιούπολης. 

Σε συνεργασία με τη διεύθυνση σπουδών συντονίζει τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του φροντιστηρίου, υποστηρίζει τους μαθητές στην επίτευξη των εκπαιδευτικών τους στόχων, ανταποκρίνεται στα ερωτήματα των γονέων.

Είναι βραβευμένος από τα φροντιστήρια αριστεύειν για την πολυετή προσφορά του.

Πολίτη Ισιδώρα - Φροντιστήρια αριστεύειν

Ισιδώρα Πολίτη

Η Πολίτη Ισιδώρα είναι υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης στο εκπαιδευτήριο του Ελληνικού.
Καθημερινά διασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις ομαλής διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Επικοινωνεί με τους γονείς των μαθητών, ενημερώνει και ενημερώνεται ώστε να στηρίζει και να ενισχύει διαρκώς την προσπάθεια τους.

Δημοπούλου Ιωάννα - Φροντιστήρια αριστεύειν

Ιωάννα Δημοπούλου

Η Ιωάννα Δημοπούλου έχει αναλάβει τη γραμματεία στο εκπαιδευτήριο της Ηλιούπολης. 

Η Ιωάννα ενισχύει το εκπαιδευτικό έργο καθηγητών  και μαθητών, προωθεί τον εκπαιδευτικό  σχεδιασμό, ανταποκρίνεται στα ερωτήματα των γονέων. Παράλληλα διαχειρίζεται σε συνεργασία με την διοικητική μας ομάδα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του φροντιστηρίου.