Το Φροντιστήριο

Γιώργος Ζαφειρόπουλος - Φροντιστήρια αριστεύειν

Μήνυμα Διεύθυνσης

Αγαπητοί μαθητές και γονείς καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα μας

Επιτυχίες

Σχολές και τμήματα που εισάγονται οι μαθητές μας

Εμπειρίες Μαθητών

Εμπειρίες Μαθητών

e-αριστεύειν

To e-αριστεύειν Ζαφειρόπουλος είναι ηλεκτρονικό φροντιστήριο, e-frontistirio

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Πιστοποιημένο Πλήρες Σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εκπαιδευτική Ομάδα

Υπεύθυνοι κλάδων, Μαθημάτων

Διοικητικοί

Διεύθυνση, Γραμματεία

Χώροι & Εκδόσεις

Σχεδιασμός, Εργονομία, Άνεση
Επιμελείς Εκδόσεις και Βιβλία

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Ιδιαίτερα Μαθήματα – αριστεύειν Ζαφειρόπουλος