Συνέντευξη για την παιδεία του Γιώργου Ζαφειρόπουλου

Συνέντευξη του Γιώργου Ζαφειρόπουλου στο Γιώργο Λιάτσο για το περιοδικό της Αργυρούπολης «Παράθυρο στο μέλλον»

Ερ. Πώς κρίνεται την παιδεία στην πόλη μας;

Απ. Η εκπαίδευση είναι ένας «ζωντανός οργανισμός» του οποίου η υγεία εξαρτάται από τη σωστή λειτουργία και το συγχρονισμό των επιμέρους «οργάνων». Οι μαθητές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και η πολιτεία συνθέτουν την εκπαιδευτική κοινότητα η οποία έχει ως πρωταρχικό στόχο να αποκτήσουν οι μαθητές ένα σύνολο γνώσεων και αξιών που θα τους επιτρέψει να πορευθούν και να διακριθούν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι μαθητές πρέπει να αποτελούν το βασικό σημείο ενδιαφέροντος, οι προβληματισμοί και οι απόψεις τους θα πρέπει να καταγράφονται και να αξιοποιούνται από τα υπόλοιπα μέρη.

Η κατάσταση της παιδείας στην πόλη μας δεν διαφέρει σημαντικά από την επικρατούσα στη χώρα . Θεωρώ ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί προσπαθούν φιλότιμα και υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό έργο όσο καλύτερα μπορούν, χωρίς να λείπουν δυστυχώς και οι εξαιρέσεις. Οι σύλλογοι γονέων επιτελούν άριστο έργο και πολλές φορές καλύπτουν ελλείψεις που θα έπρεπε να καλύπτει η πολιτεία.

Αυτές οι ελλείψεις είναι ο κρίσιμος παράγοντας που διαμορφώνει τη μέτρια εικόνα του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας και οφείλονται στη χαμηλή κρατική χρηματοδότηση (από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη). Οι «μεταρρυθμίσεις» που εξαγγέλλουν σχεδόν κάθε δυο χρόνια οι εκάστοτε υπουργοί, αφορούν λεπτομέρειες οι οποίες θα έπρεπε εδώ και χρόνια να έχουν ρυθμιστεί διακομματικά. Δεν αντιμετωπίζουν όμως την ουσία του προβλήματος που είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Έτσι εκτός από τις χαμηλές αμοιβές των λειτουργών, παρατηρούνται προβλήματα στην κτηριακή υποδομή, στη συντήρηση και τον εξοπλισμό αρκετών σχολείων, τα οποία σε συνδυασμό με το μέτριο σχεδιασμό, τη μέτρια οργάνωση του προγράμματος σπουδών και την έλλειψη αξιολόγησης, συνθέτουν μια εικόνα που απέχει σημαντικά από αυτή που θα θέλαμε.

Ερ. Ποιες ενέργειες πιστεύεται ότι πρέπει να κάνει ο δήμος;

Απ. Ο δήμος της πόλης θα πρέπει, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, να ενισχύσει την υλικοτεχνική υποδομή και συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, το αρμόδιο τμήμα παιδείας θα πρέπει να έχει ολοκληρωμένη πρόταση σε σχέση με την επίλυση και των υπόλοιπων προβλημάτων και να αναπτύσσει σχετικές δράσεις.

Ερ. Ποιο πιστεύεται ότι είναι το βασικό θέμα που απασχολεί τους νέους μας;

Απ. Το βασικό θέμα που απασχολεί τους νέους μας σήμερα είναι η εξέλιξη τους. Αρχικά, ανησυχούν αν θα εισαχθούν στη σχολή που επιθυμούν και στη συνέχεια αν θα καταφέρουν να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Είναι πολύ σημαντικό η παραπάνω πορεία να έχει σχεδιαστεί σωστά και οι μαθητές με τους γονείς τους να έχουν συμβουλευθεί ειδικούς (με επιμόρφωση στον επαγγελματικό προσανατολισμό). Πρέπει οι μαθητές να επιλέγουν σχολές έχοντας πρώτα μελετήσει το πρόγραμμα σπουδών, τις επαγγελματικές προοπτικές και τη συνάφεια της ιδιοσυγκρασίας τους με το σχετικό αντικείμενο.

Ερ. Τι σας ικανοποιεί και τι σας ενοχλεί περισσότερο στην πόλη μας;

Απ. Με ευχαριστεί ιδιαίτερα ότι στην πόλη μας διατηρείται το προσωπικό στοιχείο, η καθημερινή επαφή των πολιτών, ή έλλειψη αποξένωσης που συνήθως παρατηρείται στις σύγχρονες πόλεις. Μου αρέσουν επίσης οι εστίες πρασίνου και τα πάρκα, θα επιθυμούσα όμως και περισσότερα. Αντίθετα με προβληματίζει η ύπαρξη των πολλών υπεραγορών (super markets), το κυκλοφοριακό, η μέτρια καθαριότητα, η ηχορύπανση.

Ερ. Αν σας ζητούσα να μου πείτε πέντε θέματα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από το δήμο μας, ποια θα ήταν αυτά;

Απ. Μείωση της ηχορύπανσης και του κυκλοφοριακού, καθαριότητα, περιορισμός στη λειτουργία επιχειρήσεων που δημιουργούν προβλήματα, περισσότερο πράσινο και παιδικές χαρές, συνεχή καταγραφή και αντιμετώπιση των προβλημάτων των δημοτών από το δήμο.

Ερ. Πώς κρίνεται την εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων και στρατηγικών από ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά;

Απ. Το δημοτικό συμβούλιο μια πόλης, όπως και το κοινοβούλιο της χώρας, θα πρέπει να αποτελείται από ανθρώπους που επιθυμούν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, την πόλη και τη χώρα τους με μοναδική «αποζημίωση» το σεβασμό, την αναγνώριση και την αγάπη των συμπολιτών τους.

Γιώργος Ζαφειρόπουλος

Μαθηματικός Ph.D

Διεύθυνση Σπουδών

Φροντιστήρια Αριστεύειν