Σπουδές στην Αγγλία & Κύπρο - Υπηρεσίες

Σπουδές στην Αγγλία & Κύπρο - Υπηρεσίες

Σπουδές στην Αγγλία & Κύπρο - Υπηρεσίες

Τα φροντιστήρια Αριστεύειν Ζαφειρόπουλος, σε συνεργασία με το Κυπριακό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Σαββίδης, http://www.savvideseducation.com παρέχουν ένα πλήρες πλαίσιο υπηρεσιών στους μαθητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Κύπρο.

Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει:

  • Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
  • Βοήθεια για τον εντοπισμό του κατάλληλου προγράμματος σπουδών και εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Αγγλία ή στην Κύπρο λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ και τις ανάγκες του κάθε υποψηφίου.
  • Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Εκθέσεων με συμμετοχή εκπροσώπων των Πανεπιστημίων.
  • Συμπλήρωση και υποβολή όλων των αιτήσεων (είτε UCAS είτε απευθείας) για την εγγραφή στα Πανεπιστήμια, τη διαμονή, το φοιτητικό δάνειο, των υποτροφιών κτλ.
  • Διαρκή και άμεση ενημέρωση για την πορεία των αιτήσεων.
  • Συγκέντρωση και μετάφραση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών.
  • Βοήθεια κατά την αποδοχή ή απόρριψη από τα πανεπιστήμια και κατά τη διαδικασία του Clearing.
  • Διοργάνωση συναντήσεων πριν από την αναχώρηση των φοιτητών για το Ηνωμένο Βασίλειο, με σκοπό τη γνωριμία με τα Πανεπιστήμια και την άμεση επαφή με άλλους φοιτητές που σπουδάζουν ή πρόκειται να σπουδάσουν.
  • Καθοδήγηση των φοιτητών που ενδιαφέρονται για μετεγγραφή σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο της Αγγλίας.
  • Πληροφορίες και υποστήριξη για σπουδές σε Πανεπιστήμια της Κύπρου (Ιδιωτικά και Δημόσια).

Φροντιστήρια αριστεύειν Ζαφειρόπουλος

Αργυρούπολη: Εθνάρχου Μακαρίου 13

Τηλ. 210 9919803 | email:

Ελληνικό: Ιασωνίδου 63
Τηλ. 210 9607832 | email:

Το Φροντιστήριο Αριστεύειν είναι μέλος του ΣΕΦΑ και του ΟΕΦΕ ΣΕΦΑ ΟΕΦΕ Μέλος του ΣΕΦΑ Μέλος του ΟΕΦΕ