Κακολύρη Κωνσταντίνα - Φροντιστήρια αριστεύειν

Πρότυπα - Πειραματικά Γυμνάσια

Προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα και πειραματικά γυμνάσια

Για τις Εξετάσεις Εισαγωγής των μαθητών στα Πρότυπα – Πειραματικά Γυμνάσια λειτουργούν στα Φροντιστήρια Αριστεύειν εξειδικευμένα ολιγομελή τμήματα προετοιμασίας, ώστε οι μαθητές μας να αντιμετωπίζουν εγκαίρως τη σχετική ύλη και να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις απαιτήσεις των εξετάσεων. Το πρόγραμμα παρέχεται στα εκπαιδευτήρια μας της Αργυρούπολης, του Ελληνικού και της Ηλιούπολης καλύπτοντας όλα τα νότια προάστια.

Η προετοιμασία για την εισαγωγή των υποψήφιων μαθητών ειδικά για την Ευαγγελική Σχολή, την Ιωνίδειο και όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια υποστηρίζεται με:

  • Διδασκαλία από εξειδικευμένους καθηγητές
  • Διενέργεια Διαγωνισμάτων Προσομοίωσης των Εξετάσεων
  • Υποστήριξη των γονέων σε θέματα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων, Εγγραφών στα Π.Π.Σ.
  • Παροχή πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού

Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α’ τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων (Ιωνίδειος, Ευαγγελική, Βαρβάκειος, κ.α.), σύμφωνα με το σύστημα εξετάσεων, θα γίνετε με γραπτή δοκιμασία. Με την παραπάνω διαδικασία οι μαθητές αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και
  • Μαθηματικά

Οι μαθητές εξετάζονται στα παραπάνω πεδία στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας.

Στα φροντιστήρια αριστεύειν έχουμε σχεδιάσει ένα αυτόνομο πρόγραμμα προετοιμασίας για την εισαγωγή στα Πρότυπα – Πειραματικά Γυμνάσια το οποίο βασίζεται σε 3 κύριους άξονες:

  • Κάλυψη των μαθησιακών κενών από προηγούμενες τάξεις
  • Εμπέδωση και αφομοίωση της ύλης
  • Ευελιξία και προσαρμογή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μαθητή

Ακολουθεί χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό: