Ζαφειρόπουλος Γιώργος - Φροντιστήρια αριστεύειν

Καλοκαιρινά Μαθήματα

Καλοκαιρινά Μαθήματα: Καλοκαιρινή Προετοιμασία Γ’ Λυκείου

Τα καλοκαιρινά τμήματα προετοιμασίας Γ’ λυκείου ξεκινούν μετά το τέλος των εξετάσεων του Ιουνίου και διαρκούν ως το τέλος Ιουλίου.

Το πρόγραμμα αρχίζει περίπου στις 15 Ιουνίου και έχει διάρκεια έξι (6) εβδομάδες.

Εγγραφές από 1η Μαΐου.

Το πρόγραμμα δίνει σημαντικό προβάδισμα στους μαθητές που θα το παρακολουθήσουν και έχει τρεις βασικούς στόχους:

  1. Να καλυφθεί ένα σημαντικό τμήμα της εξεταστέας ύλης πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στοιχείο που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την έγκαιρη κάλυψη και την ουσιαστική αφομοίωση της ύλης από τους μαθητές.
  2. Να καλυφθούν κενά των μαθητών από προηγούμενες τάξεις.
  3. Να συζητηθούν και να διευκρινιστούν θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και επιλογής σχολών. 

Το πρόγραμμα καλοκαιρινής προετοιμασίας είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές μας που θα συμμετέχουν στις πανελλήνιες Εξετάσεις καθώς η διδαχθείσα καλοκαιρινή ύλη δεν επαναλαμβάνεται το Σεπτέμβριο.

Όσοι γονείς επιθυμούν μπορούν να τηλεφωνούν στη γραμματεία μας για τον προγραμματισμό  συνάντησης ενημέρωσης από τη Διεύθυνση Σπουδών μας.