ΕΠΑΛ

Προετοιμασία στα Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας

Στα φροντιστήρια αριστεύειν παρέχεται η δυνατότητα προετοιμασίας στους μαθητές του ΕΠΑΛ ήδη από την Α΄ Λυκείου, τάξη στην  οποία μπαίνουν οι βάσεις για την μετέπειτα εξέλιξή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κάλυψη κενών, αν υπάρχουν, από προηγούμενα έτη και στην αφομοίωση της νέας ύλης με έμφαση σε αυτήν που απαιτείται για τις επόμενες τάξεις.

Στη Β’ λυκείου εστιάζουμε εντονότερα στα πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα των μαθηματικών και της έκθεσης και ξεκινάμε ήδη την προετοιμασία στα μαθηματικά της Γ’ λυκείου με στόχο την κάλυψη σημαντικού μέρους της ύλης που θα επιτρέψει την έγκαιρη αποπεράτωσή της.

Συνεχίζουμε με την καλοκαιρινή προετοιμασία της Γ’ λυκείου εντάσσοντας στο πρόγραμμα και τα μαθήματα ειδικότητας κάθε τομέα (π.χ Ανατομία, Ηλεκτρολογία, Στοιχεία Μηχανών, Μηχανολογία, Οικονομία, Δίκτυα, Νοσολογία κ.α). Κατά τη διάρκεια των χειμερινών μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου δίνεται έμφαση στην έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης και στις διαρκείς επαναλήψεις με τη βοήθεια και ενός πλήρη κύκλου διαγωνισμάτων και διαγωνισμάτων προσομοίωσης πανελληνίων,  δίνοντας το πλεονέκτημα της συστηματικής προετοιμασίας στους μαθητές μας, στοιχείο κλειδί για την επιτυχία τους στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Βασικοί στόχοι της προετοιμασίας είναι:

  • η κάλυψη των μαθησιακών κενών από προηγούμενες τάξεις
  • η σε βάθος εμπέδωση και αφομοίωση της ύλης
  • η συστηματική επανάληψη της ύλης με συνεχείς αξιολογήσεις (τεστ – τρίωρα προγραμματισμένα διαγωνίσματα)
  • η ουσιαστική συνεργασία και στήριξη έμπειρων και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών