Ειδικά Μαθήματα

Ειδικά Μαθήματα – Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο – Ξένες Γλώσσες

Το πρόγραμμα σπουδών των φροντιστηρίων αριστεύειν περιλαμβάνει τα μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων.

Ταυτόχρονα περιλαμβάνει και τη διδασκαλία ειδικών μαθημάτων όπως ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο για μαθητές με στόχο σχολές, όπως για παράδειγμα η αρχιτεκτονική.

Το ειδικό μάθημα των Αγγλικών επίσης διδάσκεται για μαθητές με στόχο σχολές όπως Αγγλική Φιλολογία, Ναυτιλιακά, Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων κ.τ.λ.

Για τους μαθητές του ΕΠΑΛ παράλληλα με τα Μαθηματικά και τα Νέα Ελληνικά διδάσκονται και τα μαθήματα ειδικότητας όπως Μηχανολογία, Οικονομία, Δίκτυα, Νοσολογία, κ.τ.λ.