Γυμνάσιο

Εισαγωγή των μαθητών στον εκπαιδευτικό μας σχεδιασμό

Στα φροντιστήρια αριστεύειν λειτουργούν ολιγομελή τμήματα για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου με προσεγμένα προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών μας, τα οποία εξασφαλίζουν τη:

  1. βέλτιστη δυνατή πορεία του μαθητή κατά την τρέχουσα σχολική περίοδο
  2. εμπέδωση των βασικών αξόνων των μαθημάτων με συνεχή εξάσκηση και μεθοδική εργασία
  3. αφομοίωση ενός ποιοτικού μοντέλου μάθησης
  4. κάλυψη μαθησιακών κενών από προηγούμενες τάξεις
  5. ομαλή προετοιμασία για το Λύκειο

Βασική αρχή των φροντιστηρίων μας είναι ο περιορισμένος αριθμός μαθητών ανά τμήμα – βασικός παράγοντας για την καλύτερη απόδοση τους- και η ομοιογένεια τους, η οποία διασφαλίζεται με:

  • το συνεχή έλεγχο της απόδοσης των μαθητών από τη Διεύθυνση Σπουδών
  • πρόσθετη υποστηρικτική διδασκαλία 

Πιο συγκεκριμένα στην Α’ γυμνασίου καλύπτονται, αν υπάρχουν, μαθησιακά κενά από το δημοτικό και παράλληλα ο μαθητής ενισχύεται κατάλληλα ώστε να προσαρμοστεί ομαλότερα στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η θεωρία των διδασκόμενων μαθημάτων αναλύεται διεξοδικά και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εξάσκηση με συγκεκριμένο πλήθος θεμάτων και ασκήσεων ώστε ο μαθητής να βελτιώνεται χωρίς να κουράζεται υπερβολικά. Η ύλη ολοκληρώνεται έγκαιρα και αρχίζουν άμεσα οι επαναλήψεις, σημείο κλειδί της σωστής προετοιμασίας για τις προαγωγικές εξετάσεις. 

Στη Β’ γυμνασίου ο μαθητής έχει προσαρμοστεί πλήρως στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον και αρχίζει να αντιμετωπίζει πιο δυναμικά το εκπαιδευτικό μας πρότυπο το οποίο τον κατευθύνει σταδιακά στην εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων ώστε διαρκώς να βελτιώνεται. Η αφομοίωση του εκπαιδευτικού μας προτύπου αποτελεί το σημαντικότερο διακύβευμα σε αυτή τη φάση της εκπαιδευτική εξέλιξης του μαθητή γιατί  του μαθαίνει τον τρόπο να προετοιμάζεται σωστά και να αντιμετωπίζει με επιτυχία όλες τις μαθησιακές και εξεταστικές προκλήσεις. Ταυτόχρονα ο μαθητής και οι γονείς του αρχίζουν να εξετάζουν, εφόσον το επιθυμούν, με τους υπεύθυνους επαγγελματικού προσανατολισμού του φροντιστηρίου μας, τους τρόπους διάκρισης κλίσεων και δεξιοτήτων.

Η Γ’ γυμνασίου αποτελεί κρίσιμη τάξη στην πορεία κάθε μαθητή. Η διδακτέα ύλη έχει αυξημένη δυσκολία  και στα φροντιστήρια αριστεύειν καλύπτεται με γνώμονα την ενδελεχή προετοιμασία του μαθητή σε όλη της την έκταση, ιδιαίτερα σε εκείνα τα κεφάλαια που αποτελούν βάσεις για τις επόμενες τάξεις. Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς ο μαθητής, με τη βοήθεια των καθηγητών του, αντιμετωπίζει πληθώρα ασκήσεων, θέματα εξετάσεων, τεστ και διαγωνίσματα με στόχο να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις προαγωγικές εξετάσεις αλλά και να μεταβεί με αξιώσεις στο λύκειο. Παράλληλα εντείνεται η ανάλυση των επαγγελματικών κατευθύνσεων, ειδικότερα για τους μαθητές και τους γονείς που επιθυμούν να διερευνήσουν τις επιλογές τους μετά το γυμνάσιο και να πληροφορηθούν για τα είδη των λυκείων και τις δυνατότητες που προσφέρουν.

Ολοκληρώνοντας τη πορεία τους στο γυμνάσιο οι μαθητές μας εκτός από τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει, έχουν αφομοιώσει το σύστημα μελέτης αριστεύειν και έχουν θέσει ισχυρές βάσεις για την επίτευξη των μελλοντικών τους ακαδημαϊκών και επαγγελματικών στόχων.