Κουφάλη Εύη - Φροντιστήρια αριστεύειν

Γενικό Λύκειο

Εισαγωγή και προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Στην Α΄ Λυκείου ο μαθητής παρακολουθεί ένα πρόγραμμα προετοιμασίας, προσαρμοσμένο στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο του επιτρέπει:

  • να ανταποκριθεί με ιδιαίτερες αξιώσεις στο νέο και πιο απαιτητικό περιβάλλον του Λυκείου
  • να καλύψει μαθησιακά κενά από το Γυμνάσιο
  • να εγκλιματιστεί στο νέο εξεταστικό σύστημα μέσα από πλήθος ασκήσεων, τεστ και δίωρων προγραμματισμένων διαγωνισμάτων
  • να θέσει γερές βάσεις για τη σωστή επιλογή κατεύθυνσης (Ομάδας Προσανατολισμού) στη Β΄ Λυκείου

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μαθήματα και είναι προσαρμοσμένο σε κατάλληλες ώρες και μέρες ώστε ο μαθητής να μην κουράζεται υπερβολικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε σημεία της ύλης που συσχετίζονται με αντίστοιχα κεφάλαια της  Β’ και Γ’ λυκείου. Ιδιαίτερο και καινοτόμο στοιχείο του αποτελεί το διατμηματικό πρόγραμμα εφαρμογής των μαθηματικών στη φυσική και τη χημεία καθώς και η έμφαση που δίνεται στα αρχαία για τους μαθητές που στη Β’ λυκείου θα ακολουθήσουν τη θεωρητική κατεύθυνση.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους αναλύονται οι επαγγελματικές κατευθύνσεις που αντιστοιχούν στους κύκλους σπουδών της Β’ λυκείου ώστε ο μαθητής να προετοιμαστεί εγκαίρως και να κάνει τις σωστές επιλογές σε σχέση με την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στη Β’ Λυκείου αρχίζει ένα διετές πρόγραμμα συστηματικής προετοιμασίας του μαθητή, που στοχεύει στην όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση του στις πανελλήνιες εξετάσεις. Η προσπάθεια μεθοδεύεται με:

  • την παροχή πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού
  • συνεχή τεστ και διαγωνίσματα αξιολόγησης της προσπάθειας
  • διδακτική και ψυχολογική υποστήριξη από την πιο έμπειρη εκπαιδευτική ομάδα των φροντιστηρίων αριστεύειν
  • την  προετοιμασία και σε συγκεκριμένα ανά κύκλο σπουδών μαθήματα της Γ’ λυκείου

Στόχος της προετοιμασίας είναι ο μαθητής να αφομοιώσει επαρκώς το σύνολο της ύλης στην οποία καλείται να αξιολογηθεί, εξελίσσοντας παράλληλα την κριτική και συνθετική του ικανότητα αλλά και εκείνες τις τεχνικές μεθόδευσης του διαβάσματος του, που θα τον οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου του.

Τονίζεται ότι το πρόγραμμα μαθημάτων προετοιμασίας της Γ’ λυκείου το οποίο παρέχεται παράλληλα με το κανονικό Χειμερινό πρόγραμμα της Β’ λυκείου δημιουργεί τις συνθήκες ώστε οι μαθητές μας να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις πανελλήνιες εξετάσεις της Γ’ λυκείου και να επιτύχουν τις επιδόσεις και τους στόχους που επιθυμούν. Το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού που είχε ξεκινήσει στην Α’ λυκείου εντείνεται με την παρουσίαση όλων των επαγγελματικών ομάδων.

Στη Γ΄ Λυκείου ο μαθητής εισέρχεται ομαλά στην τελική φάση της προετοιμασίας του για τις εξετάσεις. Η προετοιμασία ξεκινά οπωσδήποτε από το καλοκαίρι με στόχο την έγκαιρη κάλυψη της ύλης (αυστηρά ως τέλος Φεβρουαρίου ή νωρίτερα) και ακολούθως τη μεθοδευμένη επανάληψη της, που αποτελεί κλειδί της καλής του επίδοσης στις εξετάσεις.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα με αυστηρά μελετημένο πλήθος ωρών ώστε να καλύπτεται άνετα η ύλη χωρίς υπερβολές οι οποίες κουράζουν και αποθαρρύνουν τους μαθητές. Εκτός από τα μαθήματα παρέχεται πλήρης κύκλος διαγωνισμάτων καθώς και διαρκής συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών από τον υπεύθυνο καθηγητή τους και τον διευθυντή σπουδών. Το συμβουλευτικό αυτό πλαίσιο παρουσιάζεται και στους γονείς. Παράλληλα οριστικοποιούνται οι επαγγελματικές επιλογές με την κορύφωση του προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού που είχε ξεκινήσει στις προηγούμενες τάξεις.

Στα φροντιστήρια αριστεύειν αγκαλιάζουμε την προσπάθεια των μαθητών μας, ενθαρρύνουμε τον αγώνα τους, στηρίζουμε τα «θέλω» τους και στεκόμαστε δίπλα τους σ΄όλη αυτήν την κοπιώδη διαδρομή προς την επιτυχία τους.