Σπουδές στην Αγγλία & Κύπρο - Υπηρεσίες

Τα φροντιστήρια αριστεύειν Ζαφειρόπουλος, σε συνεργασία με το Κυπριακό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Σαββίδης, http://www.savvideseducation.com παρέχουν ένα πλήρες πλαίσιο υπηρεσιών στους μαθητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Κύπρο.

Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει:

  • Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
  • Βοήθεια για τον εντοπισμό του κατάλληλου προγράμματος σπουδών και εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Αγγλία ή στην Κύπρο λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ και τις ανάγκες του κάθε υποψηφίου.
  • Διοργάνωση εκπαιδευτικών εκθέσεων με συμμετοχή εκπροσώπων των πανεπιστημίων.
  • Συμπλήρωση και υποβολή όλων των αιτήσεων (είτε UCAS είτε απευθείας) για την εγγραφή στα πανεπιστήμια, τη διαμονή, το φοιτητικό δάνειο, τις υποτροφίες κτλ.
  • Διαρκή και άμεση ενημέρωση για την πορεία των αιτήσεων.
  • Συγκέντρωση και μετάφραση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών.
  • Βοήθεια κατά την αποδοχή ή απόρριψη από τα πανεπιστήμια και κατά τη διαδικασία του Clearing.
  • Διοργάνωση συναντήσεων πριν από την αναχώρηση των φοιτητών για το Ηνωμένο Βασίλειο, με σκοπό τη γνωριμία με τα πανεπιστήμια και την άμεση επαφή με άλλους φοιτητές που σπουδάζουν ή πρόκειται να σπουδάσουν.
  • Καθοδήγηση των φοιτητών που ενδιαφέρονται για μετεγγραφή σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο της Αγγλίας.
  • Πληροφορίες και υποστήριξη για σπουδές σε πανεπιστήμια της Κύπρου (Ιδιωτικά και Δημόσια).