Σπουδές στην Αγγλία & Κύπρο - Κόστος

Το κόστος των υπηρεσιών για την εισαγωγή σε Αγγλικά και Κυπριακά πανεπιστήμια που παρέχεται από τα φροντιστήρια αριστεύειν Ζαφειρόπουλος, σε συνεργασία με το Κυπριακό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Σαββίδης, http://www.savvideseducation.com είναι εξαιρετικά προσεγμένο, το χαμηλότερο δυνατό και αυτό οφείλεται στην τεχνογνωσία και εμπειρία που υπάρχει καθώς και στις συνεργασίες πολλών ετών με τα μεγαλύτερα Αγγλικά και Κυπριακά πανεπιστήμια. Επιπλέον παρέχονται υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των μαθητών και των γονέων χωρίς καμία επιπρόσθετη επιβάρυνση με αποτέλεσμα να εξοικονομούνται σημαντικοί πόροι για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας στο τηλέφωνο 210-9607832 και προγραμματίστε μία συνάντηση ώστε να μας μεταφέρετε το σχεδιασμό σας, να σας αναλύσουμε τις δυνατότητες και να σας παρουσιάσουμε όλες τις λεπτομέρειες και παραμέτρους σχετικά με τις σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Κύπρο.