Πρόγραμμα Σπουδών

Δήμητρα Παρασκευοπούλου - Φροντιστήρια αριστεύειν

Γυμνάσιο

Εισαγωγή των μαθητών στον εκπαιδευτικό μας σχεδιασμό
Κουφάλη Εύη - Φροντιστήρια αριστεύειν

Γενικό Λύκειο

Εισαγωγή και προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις
Καρβούνη Έλενα - Φροντιστήρια αριστεύειν

ΕΠΑΛ

Προετοιμασία στα Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας

Ειδικά Μαθήματα

Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, Ξένες Γλώσσες

Ζαφειρόπουλος Γιώργος - Φροντιστήρια αριστεύειν

Καλοκαιρινά Μαθήματα

Καλοκαιρινά Μαθήματα: Καλοκαιρινή Προετοιμασία Λυκείου

Συμβουλευτική Ψυχολογία

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, για μαθητές, γονείς & καθηγητές

Κακολύρη Κωνσταντίνα - Φροντιστήρια αριστεύειν

Πρότυπα - Πειραματικά
Γυμνάσια

Προετοιμασία για τις Εξετάσεις Εισαγωγής των μαθητών στα Πρότυπα – Πειραματικά Γυμνάσια

Σπουδές σε Αγγλικά και Κυπριακά
Πανεπιστήμια

Προετοιμασία για Αγγλικά και Κυπριακά Πανεπιστήμια