Εισαγωγή σε Αγγλικά και Κυπριακά Πανεπιστήμια

Εισαγωγή σε Αγγλικά και Κυπριακά Πανεπιστήμια

Πρόγραμμα Εισαγωγής σε Αγγλικά και Κυπριακά Πανεπιστήμια

Τα φροντιστήρια Αριστεύειν Ζαφειρόπουλος, σε συνεργασία με το Κυπριακό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Σαββίδης, http://www.savvideseducation.com και τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας (Leicester, Essex, Surrey, Reading, SHU, Portsmouth, Birmingham City, Bedfordshire, Sunderland ,Bucks, Staffordshire, Worcester), παρέχουν ένα πλήρες πρόγραμμα υποστήριξης για την εισαγωγή σε Αγγλικά και Κυπριακά Πανεπιστήμια, προσφέροντας ατομική καθοδήγηση σπουδών σε Προπτυχιακό (Bachelor) και Μεταπτυχιακό (Master) επίπεδο.

Το πρόγραμμα αφορά μαθητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό είτε ως εναλλακτική επιλογή των Ελληνικών πανεπιστημίων είτε ως κεντρική κατεύθυνση και περιλαμβάνει:

  • Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
  • Βοήθεια για τον εντοπισμό του κατάλληλου προγράμματος σπουδών και εκπαιδευτικού ιδρύματος λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ και τις ανάγκες του κάθε υποψηφίου.
  • Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Εκθέσεων με συμμετοχή εκπροσώπων των Πανεπιστημίων.
  • Συμπλήρωση και υποβολή όλων των αιτήσεων (είτε UCAS είτε απευθείας) για την εγγραφή στα Πανεπιστήμια, τη διαμονή, το φοιτητικό δάνειο, των υποτροφιών κτλ.
  • Διαρκή και άμεση ενημέρωση για την πορεία των αιτήσεων.
  • Συγκέντρωση και μετάφραση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών.
  • Βοήθεια κατά την αποδοχή ή απόρριψη από τα πανεπιστήμια και κατά τη διαδικασία του Clearing.
  • Διοργάνωση συναντήσεων πριν από την αναχώρηση των φοιτητών για Αγγλία, με σκοπό τη γνωριμία με τα Πανεπιστήμια και την άμεση επαφή με άλλους φοιτητές που σπουδάζουν ή πρόκειται να σπουδάσουν.
  • Καθοδήγηση των φοιτητών που ενδιαφέρονται για μετεγγραφή σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο.
  • Πληροφορίες και υποστήριξη για σπουδές σε Πανεπιστήμια της Κύπρου (Ιδιωτικά και Δημόσια).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία μας στο τηλέφωνο 210-9607832 και να προγραμματίσετε μία ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα.

Ακολουθούν Χρήσιμες πληροφορίες 

Φροντιστήρια αριστεύειν Ζαφειρόπουλος

Αργυρούπολη: Εθνάρχου Μακαρίου 13

Τηλ. 210 9919803 | email:

Ελληνικό: Ιασωνίδου 63
Τηλ. 210 9607832 | email:

Το Φροντιστήριο Αριστεύειν είναι μέλος του ΣΕΦΑ και του ΟΕΦΕ ΣΕΦΑ ΟΕΦΕ Μέλος του ΣΕΦΑ Μέλος του ΟΕΦΕ