Ειδικά Μαθήματα

Ειδικά Μαθήματα

Ειδικά Μαθήματα - Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο - Ξένες Γλώσσες

Το πρόγραμμα σπουδών των εκπαιδευτικών κέντρων αριστεύειν περιλαμβάνει τα μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων.

Ταυτόχρονα περιλαμβάνει και τη διδασκαλία ειδικών μαθημάτων όπως ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο για μαθητές με στόχο σχολές, όπως για παράδειγμα η αρχιτεκτονική.

Το ειδικό μάθημα των Αγγλικών επίσης διδάσκεται για μαθητές με στόχο σχολές όπως Αγγλική Φιλολογία, Ναυτιλιακά, Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων κ.τ.λ.

Για μαθητές ΕΠΑΛ παράλληλα με τα Μαθηματικά και τα Νέα Ελληνικά διδάσκονται και τα μαθήματα ειδικότητας όπως Μηχανολογία, Οικονομία, Δίκτυα, Νοσολογία, κ.τ.λ.

Φροντιστήρια αριστεύειν Ζαφειρόπουλος

Αργυρούπολη: Εθνάρχου Μακαρίου 13

Τηλ. 210 9919803 | email:

Ελληνικό: Ιασωνίδου 63
Τηλ. 210 9607832 | email:

Το Φροντιστήριο Αριστεύειν είναι μέλος του ΣΕΦΑ και του ΟΕΦΕ ΣΕΦΑ ΟΕΦΕ Μέλος του ΣΕΦΑ Μέλος του ΟΕΦΕ