Καλοκαιρινά Μαθήματα

Καλοκαιρινά Μαθήματα

Καλοκαιρινά Μαθήματα: Καλοκαιρινή Προετοιμασία Α, Β, Γ Λυκείου

Για όλες τις τάξεις λειτουργούν καλοκαιρινά τμήματα προετοιμασίας μετά το τέλος των εξετάσεων του Ιουνίου και ως το τέλος Ιουλίου.

Το πρόγραμμα αρχίζει στις 20 Ιουνίου και έχει διάρκεια έξι (6) εβδομάδες για τους μαθητές της Γ' λυκείου και πέντε (5) εβδομάδες για τις υπόλοιπες τάξεις.

Εγγραφές από 1η Μαΐου.

Το πρόγραμμα δίνει σημαντικό προβάδισμα στους μαθητές που θα το παρακολουθήσουν και έχει τρεις βασικούς στόχους:

  1. Να καλυφθεί ένα σημαντικό τμήμα της εξεταστέας ύλης πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στοιχείο που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την έγκαιρη κάλυψη και την ουσιαστική αφομοίωση της ύλης από τους μαθητές.
  2. Να καλυφθούν κενά των μαθητών από προηγούμενες τάξεις.
  3. Να συζητηθούν και να διευκρινιστούν θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού (επιλογής σχολών, επιστημονικών πεδίων και αντίστοιχων μαθημάτων) που σχετίζονται με τη βέλτιστη επιλογή σχολής από το μαθητή. 

 

Το πρόγραμμα ενδείκνυται ιδιαίτερα για μαθητές που την νέα σχολική περίοδο θα παρακολουθήσουν τις τάξεις Α', Β', Γ' Λυκείου και για μαθητές Γυμνασίου με υψηλούς στόχους ή ιδιαίτερα κενά. 

Το πρόγραμμα καλοκαιρινής προετοιμασίας είναι υποχρεωτικό για τους μαθητές μας που θα συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις της νέας σχολικής χρονιάς, αφού κατά τη διάρκειά του θα καλύψουμε σημαντικό τμήμα της ύλης. Επισημαίνεται ότι η διδαχθείσα καλοκαιρινή ύλη δεν επαναλαμβάνεται το Σεπτέμβριο.

 

Όσοι γονείς επιθυμούν μπορούν να τηλεφωνούν στη γραμματεία μας για τον προγραμματισμό σχετικής συνάντησης και ενημέρωσης από τη Διεύθυνση Σπουδών μας.

Φροντιστήρια αριστεύειν Ζαφειρόπουλος

Αργυρούπολη: Εθνάρχου Μακαρίου 13

Τηλ. 210 9919803 | email:

Ελληνικό: Ιασωνίδου 63
Τηλ. 210 9607832 | email:

Το Φροντιστήριο Αριστεύειν είναι μέλος του ΣΕΦΑ και του ΟΕΦΕ ΣΕΦΑ ΟΕΦΕ Μέλος του ΣΕΦΑ Μέλος του ΟΕΦΕ