Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Εισαγωγή των μαθητών στον εκπαιδευτικό μας σχεδιασμό

 

Στα φροντιστήρια αριστεύειν λειτουργούν ολιγομελή τμήματα για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου με προσεγμένα προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών μας, τα οποία εξασφαλίζουν τη:

  1. βέλτιστη δυνατή πορεία του μαθητή κατά την τρέχουσα σχολική περίοδο
  2. εμπέδωση των βασικών αξόνων των μαθημάτων με συνεχή εξάσκηση και μεθοδική εργασία
  3. αφομοίωση ενός ποιοτικού μοντέλου μάθησης
  4. κάλυψη μαθησιακών κενών από προηγούμενες τάξεις
  5. ομαλή προετοιμασία για το Λύκειο

 

Βασική αρχή των φροντιστηρίων μας είναι ο περιορισμένος αριθμός μαθητών ανά τμήμα - βασικός παράγοντας για την καλύτερη απόδοση τους- και η ομοιογένεια τους, η οποία διασφαλίζεται με:

  • το συνεχή έλεγχο της απόδοσης των μαθητών από τη Διεύθυνση Σπουδών
  • πρόσθετη υποστηρικτική διδασκαλία

Φροντιστήρια αριστεύειν Ζαφειρόπουλος

Αργυρούπολη: Εθνάρχου Μακαρίου 13

Τηλ. 210 9919803 | email:

Ελληνικό: Ιασωνίδου 63
Τηλ. 210 9607832 | email:

Το Φροντιστήριο Αριστεύειν είναι μέλος του ΣΕΦΑ και του ΟΕΦΕ ΣΕΦΑ ΟΕΦΕ Μέλος του ΣΕΦΑ Μέλος του ΟΕΦΕ