Πρόγραμμα Σπουδών

Εισαγωγή των μαθητών στον εκπαιδευτικό μας σχεδιασμό

Εισαγωγή και προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Προετοιμασία στα Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας

Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, Ξένες Γλώσσες

Καλοκαιρινά Μαθήματα: Καλοκαιρινή Προετοιμασία Α, Β, Γ Λυκείου

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, για μαθητές, γονείς & καθηγητές

Προετοιμασία για τις Εξετάσεις Εισαγωγής των μαθητών στα Πρότυπα - Πειραματικά Γυμνάσια

Σπουδές στην Αγγλία & Κύπρο - Υπηρεσίες

Προετοιμασία για Αγγλικά και Κυπριακά Πανεπιστήμια

Φροντιστήρια αριστεύειν Ζαφειρόπουλος

Αργυρούπολη: Εθνάρχου Μακαρίου 13

Τηλ. 210 9919803 | email:

Ελληνικό: Ιασωνίδου 63
Τηλ. 210 9607832 | email:

Το Φροντιστήριο Αριστεύειν είναι μέλος του ΣΕΦΑ και του ΟΕΦΕ ΣΕΦΑ ΟΕΦΕ Μέλος του ΣΕΦΑ Μέλος του ΟΕΦΕ