Επαγγελματικές Κατευθύνσεις

Επαγγελματικές Κατευθύνσεις

Σε ηλικία μόλις 17-18 χρονών οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο και με αυτόν τον τρόπο να επιλέξουν το επάγγελμα που πιθανότατα θα ακολουθήσουν για την υπόλοιπη ζωή τους.

Για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των παιδιών αυτή η διαδικασία θεωρείται πολύ σημαντική και κρίσιμη. Από την άλλη πλευρά πολλοί μαθητές δυσκολεύονται να επιλέξουν, να αποφασίσουν, αμφιταλαντεύονται και πολλές φορές κάνουν σημαντικά λάθη στις επιλογές τους.

Αυτό συμβαίνει γιατί η κατανόηση της κατάλληλης εκπαιδευτικής κατεύθυνσης είναι μία διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσει έγκαιρα για κάθε μαθητή και θα πρέπει να περιλαμβάνει από τα πρώτα χρόνια της ζωής του την έκθεση του σε πλήθος δημιουργικών ερεθισμάτων με στόχο να αναπτύξει τις δεξιότητες και τις κλίσεις που θα του επιτρέψουν αργότερα να στραφεί προς συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες.

Η πληροφόρηση σχετικά με τα επαγγέλματα αυτών των ομάδων, τις προοπτικές και την εξέλιξη τους, την συσχέτιση με την προσωπικότητα του κάθε μαθητή, αποκτώνται στη συνέχεια, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο μέσω ενός καλού πλαισίου επαγγελματικού προσανατολισμού.

Στο φροντιστήριο αριστεύειν λειτουργεί πιστοποιημένο τμήμα επαγγελματικού προσανατολισμού που παρέχει στο μαθητή όλα τα επιστημονικά εργαλεία ώστε οι επαγγελματικές του επιλογές να έχουν προοπτική και συνάφεια με τη πραγματική του βούληση και τις πραγματικές του δεξιότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές κατευθύνσεις, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ενότητα Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Φροντιστήρια αριστεύειν Ζαφειρόπουλος

Αργυρούπολη: Εθνάρχου Μακαρίου 13

Τηλ. 210 9919803 | email:

Ελληνικό: Ιασωνίδου 63
Τηλ. 210 9607832 | email:

Το Φροντιστήριο Αριστεύειν είναι μέλος του ΣΕΦΑ και του ΟΕΦΕ ΣΕΦΑ ΟΕΦΕ Μέλος του ΣΕΦΑ Μέλος του ΟΕΦΕ