Η Εκπαιδευτική μας Ομάδα

Η Εκπαιδευτική μας Ομάδα

Καθηγητές Φροντιστηρίων αριστεύειν

Το εκπαιδευτικό δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο σημείο υπεροχής στη μαθησιακή διαδικασία του φροντιστηρίου μας. Αποτελείται από πολύ έμπειρους καθηγητές με μεταπτυχιακούς τίτλους, επιλεγμένους με τα πιο αυστηρά κριτήρια ικανότητας και μεταδοτικότητας.

Ο βασικός πυρήνας αυτής της ομάδας έχει διατηρηθεί σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του φροντιστηρίου και αποτελείται από συναδέλφους-υπεύθυνους μαθημάτων, με άριστη ετήσια αξιολόγηση, οι οποίοι συνεργάζονται ανά κλάδο ώστε να παρέχουν στους μαθητές μας τα δομικά εκείνα εκπαιδευτικά στοιχεία που θα τους επιτρέψουν να επιτύχουν τους στόχους τους.

Για να γνωρίσετε την εκπαιδευτική ομάδα του φροντιστηρίου αριστεύειν, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ενότητα Εκπαιδευτικοί

Φροντιστήρια αριστεύειν Ζαφειρόπουλος

Αργυρούπολη: Εθνάρχου Μακαρίου 13

Τηλ. 210 9919803 | email:

Ελληνικό: Ιασωνίδου 63
Τηλ. 210 9607832 | email:

Το Φροντιστήριο Αριστεύειν είναι μέλος του ΣΕΦΑ και του ΟΕΦΕ ΣΕΦΑ ΟΕΦΕ Μέλος του ΣΕΦΑ Μέλος του ΟΕΦΕ