Ποιοτική Δευτεροβάθμια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση

Ένα νέο ποιοτικό πρότυπο στα φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιορισμένος αριθμός μαθητών ανά τμήμα, κορυφαία εκπαιδευτική ομάδα με πολυετή εμπειρία, μεταπτυχιακούς τίτλους και πολλαπλές επιτυχίες στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Μήνυμα Διεύθυνσης

Εγκυρότητα, Άριστος Σχεδιασμός & Οργάνωση

Τα προγράμματα σπουδών, οι εκδόσεις, και η αξιολόγηση μας, έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τη δημιουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος το οποίο οδηγεί τους μαθητές μας στις καλύτερες πανεπιστημιακές και πολυτεχνικές σχολές.

Πρόγραμμα Σπουδών

Επιτυχία είναι η ουσιαστική εκπαιδευτική Προσέγγιση των μαθητών

Οι μαθητές μας διδάσκονται τον τρόπο έρευνας, αφομοίωσης και επέκτασης των εννοιών,

ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους τους στο σχολείο, στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία

Η Εκπαιδευτική μας Ομάδα

Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελεί σημαντικό σημείο διάκρισης του φροντιστηρίου μας προϊόν της εμπειρίας, της μεταδοτικότητας και της συνεχής εξέλιξης των διδασκόντων που την απαρτίζουν.

Περισσότερα...

Οι Επιτυχίες μας

Κάθε χρόνο οι μαθητές που ανταποκρίνονται στο πλαίσιο μελέτης του προγράμματός μας, εισάγονται στους πρώτους τους Πανεπιστημιακούς και Πολυτεχνικούς στόχους.

Περισσότερα...

Επαγγελματικές Κατευθύνσεις

Παρέχουμε στους μαθητές μας πιστοποιημένο πλήρες σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού ώστε να συνάδουν στόχοι και δεξιότητες.

Περισσότερα...

Φροντιστήρια αριστεύειν Ζαφειρόπουλος

Αργυρούπολη: Εθνάρχου Μακαρίου 13

Τηλ. 210 9919803 | email:

Ελληνικό: Ιασωνίδου 63
Τηλ. 210 9607832 | email:

Το Φροντιστήριο Αριστεύειν είναι μέλος του ΣΕΦΑ και του ΟΕΦΕ ΣΕΦΑ ΟΕΦΕ Μέλος του ΣΕΦΑ Μέλος του ΟΕΦΕ