Επιτυχίες

Ενδεικτικές Επιτυχίες Φροντιστηρίων αριστεύειν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ* ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ

 • 1689 Νομική - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1649 Οργάνωση και Διοίκηση Οικον. Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1643 Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχ. Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1694 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • 1652 Πληροφορικής και Τηλεπ. πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1642 Νομική - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1721 Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης - Παν. Πειραιώς
 • 1646 Επικοιν. Μέσων και Πολιτισμού Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • 1658 Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • 1651 Μαθηματικό Αθήνας
 • 1644 Παιδαγωγικό Δημ. Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1701 Οικονομικής Επιστήμης - Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • 1654 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • 1645 Παιδαγωγικό Δημ. Εκπ. Πανεπιστήμιο Πατρών
 • 1647 Επιστημών της Εκπ. Προσχ. Ηλ. Πανεπιστήμιο Πατρών
 • 1641 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικήςκαι Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • 1653 Πληροφορική και Τηλ. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • 1657 Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιονίου
 • 1537 Νομική - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1549 Πληροφορική - Οικον. Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1534 Επικοιν. Και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1636 Αρχιτεκτονική - Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
 • 1538 Νομική - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1505 Οικονομικής Επιστήμης - Οικον. Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1626 Νομική - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
 • 1532 Μαθηματικών - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1504 Οικονομικής Επιστήμης - Οικον. Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1571 Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων - Οικον. Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1620 Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων - Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • 1628 Εκπαιδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
 • 1631 Μαρκετινγκ και Επικοινωνίας- Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1621 Οικονομικής Επιστήμης - Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας
 • 1551 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1723 Ψηφιακών Συστημάτων - Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • 1536 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1627 Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας -Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
 • 1609 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1605 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1521 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής - Πολυτεχνείο Πάτρας
 • 1638 Φιλοσοφική - Αθήνα (Κατερίνα)
 • 1503 Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνείο Πάτρας
 • 1593 Οικονομικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1554 Αστυφυλάκων
 • 1520 Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας -Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
 • 1572 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1511 Φιλολογίας- Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1617 Δημόσιας Διοίκησης - Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • 1634 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνιών - Πανεπιστήμιο Πελ/νήσου
 • 1569 Ιστορίας και Αρχαιολογίας - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1531 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Πανεπιστήμιο Θεσ/κης
 • 1547 Αξιοπ. Φυσικών Πόρων & Γεωργ. Μηχ. - Γεωπ. Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1579 Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης - Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • 1514 Ιστορίας και Αρχαιολογίας - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1589 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • 1516 Γαλλικής Φιλολογίας - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1515 Ιστορίας και Αρχαιολογίας - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1619 Μηχ. Πληροφοριακών & Επικ. Συστημάτων - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • 1687 Κοινωνιολογίας - Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 1584 Επιστ. της Εκπ/σης & της Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία - Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • 1594 Χημικών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • 1711 Βαλκανικών,Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών - Παν. Μακ/νίας
 • 1615 Ιστορίας & Αρχαιολογίας - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1539 Επιστ. Προσχολικής Αγωγής & Εκπ. Σχεδιασμού - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • 1540 Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχ. Πολ/κων Αγαθών - Πανεπιστήμιο Πελ/σου
 • 1513 Κοινωνιολογίας - Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • 1552 Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1542 Κοινωνιολογίας - Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • 1585 Θεολογίας - Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1618 Θεατρικών Σπουδών - Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • 1635 Μουσικων Σπουδών -Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
 • 1716 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού -Δημοκρίτειο Παν.
 • 1690 Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών - Παν. Μακ/νίας
 • 1522 Θεολογίας- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 1525 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας -Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • 1698 Πληροφορικής - Παν. Θεσσαλίας
 • 1519 Κοινωικής Θεολογίας -Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • 1702 Οικονομικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Πελ/νήσου
 • 1677 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΕΚΠΑ)
 • 1691 Ιστορίας & Αρχαιολογίας - Παν. Ιωαννίνων
 • 1678 Ναυτιλιακών Σπουδών (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
 • 1679 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (ΑΘΗΝΑ)
 • 1671 Διεθνών & Ευρωπαϊκών σπουδών (Θεσσαλονίκη)
 • 1712 Διαχείρηση Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών (Παν.Πατρών)
 • 1672 Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη)
 • 1680 Μαθηματικών (ΠΑΤΡΑ)
 • 1674 Κοινωνικής Θεολογίας (ΕΚΠΑ)

ΤΕΙ

 • 1648 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ
 • 1655 Γραφιστικής- Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνα
 • 1656 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Στ. Ελλάδας
 • 1650 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Ηπείρου
 • 1548 Πληροφορική - ΤΕΙ Αθήνα
 • 1632 Εκπαιδευτικων Μηχανολογίας -ΑΣΠΑΙΤΕ
 • 1597 Ηλ/κων Υπολογιστικών Συστημάτων -ΤΕΙ Πειραιά
 • 1633 Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διοικηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας-ΤΕΙ Αθήνας
 • 1510 Ηλεκτρονικής- ΤΕΙ Πειραιά
 • 1600 Μηχανολογίας - ΤΕΙ Πειραιά
 • 1523 Προσχολικής Αγωγής - ΤΕΙ Αθήνας
 • 1720 Διοίκηση Επιχειρήσεων-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΤΕΙ Αθήνας
 • 1553 Προσχολικής Αγωγής- ΤΕΙ Αθήνας
 • 1633 Διοικησης Επιχειρήσεων -Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας-ΤΕΙ Αθήνας
 • 1608 Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων - ΤΕΙ Αθήνας
 • 1509 Αυτοματισμού -ΤΕΙ Πειραιά
 • 1546 Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Αθήνας
 • 1598 Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Αθήνας
 • 1622 Εμπορίας & Διαφήμισης - ΤΕΙ Αθήνας
 • 1530 Τουριστικών Επαγγελμάτων - ΤΕΙ Πειραιά
 • 1587 Δημόσιας Υγιεινής - ΤΕΙ Αθήνας
 • 1562 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης - ΤΕΙ Αθήνας
 • 1592 Ηλ/κων Υπολογιστικών Συστημάτων - ΤΕΙ Πειραιά
 • 1606 Επισκεπτών Υγείας- ΤΕΙ Αθήνας
 • 1607 Αισθητικής & Κοσμητολογίας - ΤΕΙ Αθήνας
 • 1599 Μηχανολογίας - ΤΕΙ Χαλκίδας
 • 1602 Μηχανολογίας - ΤΕΙ Χαλκίδας
 • 1556 Μαιευτικής - TEI Θεσσαλονίκης
 • 1673 Λαϊκής Μουσικής & Παράδοσης ( ΤΕΙ ΑΡΤΑ)
 • 1675 Προσχολικής Αγωγής (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ)
 • 1681 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (ΣΥΡΟΣ)
 • 1685 Κοινωνικής Εργασίας - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ
 • 1695 Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ
 • 1697 Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • 1703 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • 1670 Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Φιλοξενίας (ΛΕΥΚΑΔΑ)
 • 1673 Λαϊκής & Παράδοσης ( ΤΕΙ ΑΡΤΑ)
 • 1675 Προσχολικής Αγωγής (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ)
 • 1686 Τεχνολόγων Γεωπόνων - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
 • 1699 Διοικηση Συστημάτων Εφοδιασμου - ΤΕΙ ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ
 • 1708 Μηχανικών Πληροφορικής - ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • 1722 Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
 • 1718 Διοίκηση,Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων - ΤΕΙ Στερ.Ελλάδας

 

ΤΕΕ/ΕΠΑΛ

 • 1704 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ
 • 1664 Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕΙ Αθήνας
 • 1726 Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε - ΤΕΙ Πειραιά
 • 1707 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - ΤΕΙ Πειραιά
 • 1665 Δημόσιας Υγείας ΤΕΙ Αθήνας
 • 1667 Συντήρηση Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης ΤΕΙ Αθήνας
 • 1668 Νοσηλευτική ΤΕΙ Αθήνας
 • 1666 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ
 • 1662 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕΙ Χαλκίδας
 • 1663 Νοσηλευτική ΤΕΙ Πάτρας
 • 1611 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας - ΑΣΠΑΙΤΕ Αθήνα
 • 1529 Πολιτικών Έργων Υποδομής - ΤΕΙ Αθήνας
 • 1528 Ανακαίνισης και αποκατάσταση κτιρίων - ΤΕΙ Αθήνας
 • 1527 Εργοθεραπείας- ΤΕΙ Αθήνας
 • 1603 Εμπορίας & Διαφήμισης - ΤΕΙ Αθήνας
 • 1612 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων - ΤΕΙ Αθήνας
 • 1640 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. - ΤΕΙ Πάτρας
 • 1512 Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία - ΤΕΙ Πάτρας
 • 1563 Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης- ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
 • 1565 Μηχανολογίας- TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
 • 1604 Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων - ΤΕΙ Μεσολογγίου
 • 1508 Μηχανολογία - ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
 • 1564 Τοπικής Αυτοδιοίκησης-TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 • 1580 Μηχανολογία-ΤΕΙ Καβάλας
 • 1624 Ηλεκτρολογίας - ΤΕΙ Λαμίας
 • 1625 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου - ΤΕΙ Λάρισας
 • 1705 Τεχνολογίας Τροφιμων - ΤΕΙ Πελ/νήσου
 • 1639 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. - ΤΕΙ Κοζάνης
 • 1682 Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Φιλοξενίας (ΑΘΗΝΑ)
 • 1706 Πολιτικών Μηχανικών - ΤΕΙ Πειραιά
 • 1724 Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας Τ.Ε - ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Και πολλές άλλες. Ζητήστε την πλήρη λίστα από την γραμματεία μας.

*Η παρουσίαση των επιτυχιών γίνεται με κωδικούς και όχι με ονόματα, ώστε να αποφευχθεί και η παραμικρή υπόνοια διαφημιστικής εκμετάλλευσης των μαθητών μας. Τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα προς έλεγχο από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή.

 

Επισκεφθείτε επίσης την σελίδα μας Εμπειρίες Μαθητών

Φροντιστήρια αριστεύειν Ζαφειρόπουλος

Αργυρούπολη: Εθνάρχου Μακαρίου 13

Τηλ. 210 9919803 | email:

Ελληνικό: Ιασωνίδου 63
Τηλ. 210 9607832 | email:

Το Φροντιστήριο Αριστεύειν είναι μέλος του ΣΕΦΑ και του ΟΕΦΕ ΣΕΦΑ ΟΕΦΕ Μέλος του ΣΕΦΑ Μέλος του ΟΕΦΕ