Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Τα φροντιστήρια αριστεύειν διαθέτουν πιστοποιημένο πλήρες σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού το οποίο συνδυάζει:

  1. Συμβουλευτικό πλαίσιο από πιστοποιημένο σύμβουλο.
  2. Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού - Άριστον Τεστ - το οποίο υποδεικνύει την κλήση και τις δεξιότητες του μαθητή.
  3. Παροχή πληροφοριακού υλικού σε σχέση με την επιλογή σχολών το οποίο, σε συνδυασμό με τις διαρκείς παρουσιάσεις και συζητήσεις με μαθητές και γονείς, οδηγεί στην τελική επιλογή σχολών για κάθε μαθητή.

 

Η συμπλήρωση των μηχανογραφικών γίνεται πάντα σε συνεργασία με το φροντιστήριο σε 4-6 συναντήσεις με το διευθυντή σπουδών.

Ο στόχος των φροντιστηρίων αριστεύειν είναι η σωστή επιλογή σχολής για κάθε μαθητή σύμφωνα με τις προσωπικές του δεξιότητες και προτιμήσεις αλλά και σύμφωνα με τις προοπτικές που δημιουργεί η κάθε σχολή.

 

Ακολουθεί χρήσιμο υλικό 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

 

Διάφορα 

Φροντιστήρια αριστεύειν Ζαφειρόπουλος

Αργυρούπολη: Εθνάρχου Μακαρίου 13

Τηλ. 210 9919803 | email:

Ελληνικό: Ιασωνίδου 63
Τηλ. 210 9607832 | email:

Το Φροντιστήριο Αριστεύειν είναι μέλος του ΣΕΦΑ και του ΟΕΦΕ ΣΕΦΑ ΟΕΦΕ Μέλος του ΣΕΦΑ Μέλος του ΟΕΦΕ